Gå til hovedindhold
SF1320_A
Person
CPR - Hændelser (SKI 02.19)
Version
2.2
I drift
Integrationen tilvejebringer og videresender relevante personhændelser på CPR-området for kommunale fagsystemer. Et konkret eksempel kunne være, at en borger er blevet skilt og fraflyttet kommunen. Kommunens fagsystem vil i den forbindelse modtage besked om ændring af civilstatus, opdateret adresse og ændring af kommune. Fagsystemerne er herefter i stand til at kunne reagere på hændelserne ift. de myndighedssager og arbejdsgange, som de understøtter.

Bemærk, at integrationen ikke leverer personhændelser fra udlændingeområdet.

1 version i alt

SF1520
Person
CPR replika opslag (SKI 02.19)
Version
4.0
I drift
Integrationen giver kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge de personoplysninger, der er nødvendige for den kommunale sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.

2 versioner i alt

SF1525
Person
Persondata Samling Hent (SKI 02.19)
Version
2.1
I drift
Integrationen giver kommunernes fagsystemer adgang til opslag af detaljerede personoplysninger, herunder historik, på en enkeltperson ud fra et CPR-nummer.

2 versioner i alt

SF6001
Person
ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal)
Version
1.1
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge personer, der bor eller har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej.

1 version i alt

SF6002
Person
CPR Abonnement
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at indhente et givent datasæt i CPR-registret, som der indledningsvist er sat et abonnement op på. Det kan fx være en kommune eller en liste af personer.

2 versioner i alt

SF6004
Person
CPR Service
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at tilgå samtlige af de CPR-data, der findes i CPR-registret.

1 version i alt

SF6005
Person
Familie - CPR Opslag (lokal)
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge familieoplysninger for en given person. Integrationen understøtter, at der ved opslag på et personnummer modtages information om personen selv, familierelation til personen (fx ægtefælle, forældre, børn) samt markering af, om der foreligger oplysninger om forældremyndighed.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere. Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 eller SF1525 for fremsøgning af personoplysninger.

1 version i alt

SF6006
Person
Familie+ - CPR Opslag (lokal)
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge familie-, stam- og navneoplysninger for en given person. Integrationen understøtter, at der ved opslag på et personnummer modtages information om personen, dennes stamdata og adresseoplysninger, samt administrative oplysninger vedr. indrapportering.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere. Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 eller SF1525 for fremsøgning af personoplysninger.

1 version i alt