Gå til hovedindhold
SF0101
DemoService
Version
1.0
I drift
Integrationen er med til at give leverandører af kommunale fagløsninger mulighed for at komme godt i gang med at udvikle integrationer til Serviceplatformen. Integrationen skal typisk anvendes i forbindelse med introduktion til Serviceplatformen.

Konkret giver integrationen mulighed for, at systemudviklere kan lave et første servicekald til Serviceplatformen, som viser at der er teknisk adgang mellem systemudviklerens miljø og Serviceplatformens eksterne testmiljø.

1 version i alt

SF0200
Alive Service
Version
2.0
I drift
Integrationen giver leverandører af kommunale fagløsninger mulighed for at tjekke teknisk status på en række af Serviceplatformens komponenter og services. Desuden giver den mulighed for at tjekke ændringshistorik på eksternt udstillede services.

1 version i alt

SF0201
Alive Besked
Version
1.0
I drift
Formålet med integrationen er, at et it-system, som modtager beskeder fra Fælleskommunal Beskedfordeler, har mulighed for at sikre sig, at der er flow i beskederne gennem et dueslag.

Integration er en pendant til SF0200 Alive Service.

1 version i alt

SF0741
Sundhed
Sagshændelser fra AES
Version
3.0
I drift
Integrationen adviserer anvenderne om ændringer i arbejdsskadesager, der bliver registreret hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

2 versioner i alt

SF0770_A
Personskat
SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger
Version
3.0
I drift
Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente indkomstoplysninger fra eIndkomst på vegne af en myndighed til brug for sagsoplysning for en borger.

2 versioner i alt

SF0770_B
Personskat
SKAT Indkomst - Indberetninger
Version
2.7.6
I drift
Integrationen gør det muligt for myndigheder at indberette indkomst og ydelser til Skattestyrelsens løsning eIndkomst via Serviceplatformen. Ligeledes kan der oprettes og afsluttes ansættelses-/indkomstforhold på en borger, hvilket er en forudsætning for at kunne indberette indkomst for en borger. Myndigheder har pligt til at indberette disse oplysninger.

1 version i alt

SF0770_D
Personskat
SKAT eIndkomst - Opslag skattekort
Version
2.4.0
I drift
Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente en liste med en borgers skattekort på vegne af en kommune. Listen består af skattekort, der har været anvendt til det pågældende forretningsmæssige formål inden for den angivne periode.

1 version i alt

SF0770_E
Personskat
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Version
2.8
I drift
Formålet med integrationen er, at en kommune eller anden myndighed kan abonnere på hændelser om indberetninger af indkomst til SKATs løsning eIndkomst.

1 version i alt