Gå til hovedindhold
Billede af kabler med blåt filter og ikon

Hvad er den fælleskommunale infrastruktur

I forbindelse med udbud af store tværkommunale fagløsninger, traf man strategisk beslutning om at etablere en tværgående og understøttende digital infrastruktur.

Den fælleskommunale infrastruktur er oprindeligt etableret til at understøtte store fælleskommunale løsninger såsom Sags- og Partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Ydelsesrefusion (YR), Kommunernes Pensionssystem med flere.

Etableringen skete dels ud fra en målsætning om at sikre, at alle de nye store systemer kunne interagere og kommunikere på tværs ud fra logikker, som er defineret i den fællesoffentlige rammearkitektur, og dels for at udvikle centrale komponenter til at understøtte tværgående behov.

På denne måde har man kunnet spare leverandørerne af førnævnte fagsystemer for at udvikle hver deres løsning til sikkerhed, brugerstyring, hændelser og filtransport.

Ejerskab og gennemsigtighed

Den fælleskommunale infrastruktur spiller en central rolle i kommunernes hjemtagelse af en kritisk digital portefølje.

Digital infrastruktur rummer stor kompleksitet og kan derfor også let blive et morads af sammenhænge og interne afhængigheder. Ved at kommunerne nu har deres egen infrastruktur, er der sikkerhed for, at sammenhænge og afhængigheder er dokumenteret.

Herudover er en af kongstankerne med infrastrukturen, at sikre kommunerne den bedst og billigst mulige forbindelse til forretningskritiske data og funktioner.

I forbindelse med at kommunerne tilpasser og indkøber eksisterende og nye it-systemer i eget regi, bør kommunerne være opmærksomme på at anvende infrastrukturen som fælles fundament. KL har bl.a. opfordret kommunerne til at træffe beslutning om ved fremtidige systemanskaffelser og -moderniseringer at stille krav til deres leverandører om, at systemerne tilsluttes til og anvender den fælleskommunale it-infrastruktur i fuldt og relevant omfang. Du kan læse mere om, hvordan du stiller krav til din leverandør her.

Et større potentiale

Med etableringen af tværgående integrationer til dataudveksling, funktionsunderstøttelse samt koordinering og udstilling af data, er der samtidig etableret et større forretningspotentiale og et fundament for at skabe sammenhæng på tværs af den kommunale it for andre og flere systemer end de store fælleskommunale løsninger.

Model for datadistribution

Model for funktioner

Model for dataudstilling og koordinering

I KOMBIT arbejdes der derfor også proaktivt på at inddrage landets kommuner og deres mange it-leverandører i arbejdet med at forløse og vise potentialerne i infrastrukturen. Det gør vi blandt andet ved at finde og videreformidle historier om, hvor og hvordan kommuner og leverandører har brugt infrastrukturen i andre og nye sammenhænge.

Find de forskellige cases her.

Du kan følge med i kommende aktiviteter i vores kalender – og via vores event-mails.

Fælleskommunale it-løsninger

Vil du vide mere om de store fælleskommunale it-løsninger?