Gå til hovedindhold
Visualisering af bro og genvej til dit slutmål

Din proces - fra idé til idriftsættelse

I Digitaliseringskataloget, har vi gjort det lettere for dig at overskue, hvilke steps du skal igennem, for at få dit fagsystem koblet på kommunernes fælles infrastruktur.

Når man skal knytte sig op til en offentlig infrastruktur, som er underlagt strenge krav om sikkerhed og driftstabilitet, er der en lang række administrative såvel som tekniske krav, der skal indfries - ligesom der er mange praktiske opgaver, der skal løses.

For at gøre forløbet mere overskueligt for dig, har vi defineret den proces, som du og din virksomhed/organisation skal igennem, for at komme godt i gang med at trække på den fælleskommunale infrastruktur.

Hvem står for hvad?

En af de udfordringer som ofte opstår, når der arbejdes med komplekse digitale sammenhænge er, at forretning og udvikling kan have svært ved at finde fælles fodslag.

Kommer ideerne fra forretningen, kan det være svært at gennemskue om det teknisk set er muligt, mens de digitale muligheder, som optager og motiverer udviklerne ikke altid understøtter forretningen, der hvor det giver størst værdi.

Din / jeres proces fra ide til idriftsættelse er tegnet op i sin grundstruktur med de væsentligste nedslag, som henvender sig til de tre målgrupper:

  1. Forretning / rød
  2. Udvikling og test / gul
  3. Drift / grøn
     

 

Forretning først

En helt central prioritet for os har været at give forretningen det bedst mulige grundlag for at se mulighederne i den fælleskommunale infrastruktur, ved at være mere eksplicitte omkring de forretningsmæssige formål med de forskellige integrationer.

Der er derfor også oprettet en rød forretningsside, som giver dig alle de vigtigste informationer, som du skal bruge til at skabe dit overblik og komme godt fra start med at finde den rigtige infrastruktur til din forretning, og komme videre med at skabe fundamentet for, at dine udviklere og testere kan komme i gang med at realisere din ide.

Lær af andres succeser

Vi arbejder målrettet på at indsamle og viderebringe konkrete historier om, hvor infrastrukturens forskellige komponenter og integrationer benyttes og skaber værdi hos både kommuner og kommunale it-leverandører. Disse formidles i relation til de enkelte produkter i form af cases.

Ud over at du kan se eksemplerne på, hvordan andre har fået gavn af infrastrukturens forskellige integrationer på integrationens egen side, kan du også se et overblik over alle de cases vi har skrevet om i denne oversigt.

Klar til at kode

Når forretningen har gennemført sin del af processen, så er det udviklernes tur til at kaste sig over Digitaliseringskataloget. Vi har derfor lavet en dedikeret gul side til udvikling og test, hvor vi kommer med vores anbefalinger til, hvordan du hurtigt og effektivt slutter dit system til den fælleskommunale infrastruktur.

Ud over, at der selvfølgelig er en række generelle vilkår, som skal efterleves, før du kan gå i gang med det egentlige udviklingsarbejde, kan der også være nogle tekniske betingelser, som skal være på plads, inden du kan fordybe dig i den integration, som I skal bruge.

Du hjælpes godt fra start på den side, hvor de forskellige integrationer og komponenter præsenteres, i feltet "Vilkår og betingelser". Det er som udgangspunkt forretningens ansvar at sikre, at I indfirer vilkårene, mens de tekniske betingelser typisk vil kræve udvikler-kompetence.

Inde på integrationernes produktsider er der et helt område af siden, som er markeret med vores gule farve - og som derfor også er tænkt som information til dig der udvikler og/eller tester. Her kan du blandt andet læse dig ind i den mere tekniske side af integrationen, såsom hvilke services integrationen er konstrueret af, ligesom du selvfølgelig finder den dokumentation, som du har brug for.

I tillæg kan du finde eventuelle supportydelser som relaterer sig til den konkrete integration og potentielle testprodukter, som kan hjælpe dig sikkert igennem.

Sikker drift og forvaltning

Din rejse slutter selvfølgelig ikke, bare fordi enderne har fundet sammen, og du officielt er koblet på den fælleskommunale infrastruktur. Der er stadig ting der skal udvikles videre på, certifikater som skal holdes ved lige, sammenhænge som skal overvåges og meget mere.

Derfor har vi også lavet en grøn side om drift og forvaltning til dig, der sidder med driftansvaret i din organisation / virksomhed. På siden får du vores besyv med i forhold til, hvad du bør være opmærksom på, når I har et eller flere it-systemer sluttet til den fælleskommunale infrastruktur.

Du kan blandt andet finde information om det kædeansvars-koncept som leverandørerne på infrastrukturen støtter op om i tilfælde af fejl og incidents.

Og så kan du selvfølgelig tilmelde dig vores notifikationer på hver enkelt af de integrationer I benytter eller har interesse for at følge, ligesom du kan melde dig til at modtage mails, når der er servicevinduer på infrastrukturen.