Gå til hovedindhold
Banner

Sådan stiller du krav til din leverandør

Hvilke overvejelser bør du gøre dig, når du stiller krav til din leverandør om anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur?

Den helt centrale målsætning med etableringen af en fælleskommunal infrastruktur er at skabe værdi for kommunerne.

Infrastrukturen stiller data til rådighed fra en lang række offentlige kilder - lige fra grunddata over skatteoplysninger til indeksdata fra kommunens jobcenter. Den fælleskommunale infrastruktur bliver dermed også en slags datadistributør mellem de mange datakilder og datakunder.

Værdien af den fælleskommunale infrastruktur skabes ved:

  • Standardiseret funktionalitet baseret på fællesoffentlig rammearkitektur
  • Standardiseret udstilling af data og stordriftsfordele
  • Fordelagtige indkøb og aftaler på vegne af kommunerne
  • Let og ensartet tilgængelighed for kommunerne og deres leverandører
  • Opsamling af viden og videreudvikling målrettet den kommunale forretning

Men gevinsten ved den fælleskommunale infrastruktur indfries først når den tages i brug. Derfor er det vigtigt, at din kommune stiller krav til sine leverandører om at tage infrastrukturen i brug.

Hvordan stiller du krav?

Når du skal i gang med at anskaffe en ny it-løsning, er der en masse overvejelser og beslutninger i spil. Blandt andet skal du tage stilling til, om den nye løsning med fordel kan anvende data eller funktioner fra den fælleskommunale infrastruktur.

Du kan eksempelvis forsøge at besvare nedenstående spørgsmål:

  • Er der en eller flere komponenter, som det vil være relevant, at løsningen integrerer til?
  • Er der integrationer, som løsningen skal trække data fra?
  • Hvordan kan integrationer og udstillede services anvendes så effektivt og rentabelt som muligt?

Til at hjælpe dig, kan du bruge Digitaliseringskataloget til at danne overblik over de integrationer, der kan udveksle data mellem overblikssystemer, fagsystemer og forskellige myndigheder samt integrationer til tværgående funktionsunderstøttelse.

Vi har samtidig samlet en række praktiske cases til inspiration, hvor du kan læse om, hvordan den fælleskommunale infrastruktur har skabt værdi for andre kommuner og kommunale it-leverandører.

Skal du købe ind på SKI 02.19? Ud for de integrationer der relaterer sig til SKI 02.19 har vi indsat et lille vandmærke, så du let kan se, hvilke integrationer, der er stillet krav om i den nye SKI 02.19. Du kan også læse mere om SKI 02.19 og infrastrukturen her.

Hvis du i dit indkøb stiller krav om at anvende SF1630_A Standardiseret Ledelsesinformation, er der en række krav til dataleverancer, som kan være nyttige at kende til. Læs mere om krav krav til dataleverancer her.

Vejledning om kontraktforhold vedrørende brug af Serviceplatformen

I vejledningen giver vi forslag til, hvordan Serviceplatformen kan indgå i kommunens kommende udbud. Derudover indeholder vejledningen enkelte tips i forhold til en mulig indarbejdelse af brugen af Serviceplatformen i eksisterende aftaler.

Kommunen bør sikre, at forslagene tilpasses de konkrete kontrakter og udbudsmateriale, hvori Serviceplatformen indgår.

Hvad gør KOMBIT for at hjælpe?

Når først du har stillet krav til jeres it-leverandør om, at de skal bruge data og/eller funktioner fra den fælleskommunale infrastruktur, skal leverandøren i gang med det praktiske arbejde med at integrere til infrastrukturen.

Også denne proces understøtter Digitaliseringskataloget med information, teknisk dokumentation og en række supportydelser, som leverandøren kan gøre brug af.

Informationerne knytter sig til de specifikke produkter, som du har stillet krav om. Har du således stillet krav om, at dit nye it-system skal kobles til den centrale adgangsstyring, kan jeres leverandør gå ind på området Adgangsstyring og finde de konkrete integrationer som skal bruges. Under de enkelte integrationer findes den tekniske dokumentation, de relaterede supportydelser og information om, hvordan man tester integrationen evt. med dertilhørende testdata.

Vi har, kort sagt, arbejdet på at gøre det så let som muligt for dig at henvise til de integrationer, du stiller krav om, og samtidig gøre det så let som muligt for din leverandør, at bruge jeres henvisning til at finde alle relevante informationer til sit arbejde med at udvikle og teste integrationen.

Den gode it-anskaffelse

På KL og KOMBITs Videncenter for digitalisering og teknologi kan du finde inspiration til, hvordan du gennemfører en it-anskaffelse.