Gå til hovedindhold
Billede med ikon

SKI 02.19 og den fælleskommunale infrastruktur

Bliv klogere på de dele af den fælleskommunale infrastruktur, som kan købes på den nye SKI 02.19-rammeaftalen.

I august 2023 træder den nye SKI 02.19-rammeaftale i kraft, som afløser den nuværende SKI 02.19 rammeaftalen fra 2019.

Hvad er nyt i den nye SKI 02.19-rammeaftale fra 2023?

I den gamle SKI 02.19-rammeaftale fra 2019 har det været op til den enkelte leverandør at vurdere, hvilke integrationer, der er relevante i deres løsning. Har der fx været overlap mellem løsningens funktionalitet og integrationer på den fælleskommunale infrastruktur, har leverandøren været forpligtet til at ibrugtage integrationerne.

På den nye SKI 02.19 er der lagt op til, at det ikke længere er leverandøren, som vurderer hvilke integrationer, der er relevante. I stedet har KOMBIT i samarbejde med kommunerne og med afsæt i de ’usecases’, som SKI har udarbejdet til de enkelte ydelsesområder, vurderet hvilke integrationer, der er relevante på ydelsesområdet. Ydelsesområderne på den nye SKI 02.19 er:

 • Y05: Samfundsstruktur
 • Y10: Uddannelse og undervisning
 • Y14: Arbejdsmarked
 • Y20: Sundhed
 • Y24: Institutionstilbud (tidligere døbt ’dagtilbud’)
 • Y26: Social og omsorg
 • Y37: Miljø
 • Y38: Natur og klima
 • Y52: Fysisk planlægning og geodata
 • Y54: Ejendomme og byggeri
 • Y56: Energi- og vandforsyning
 • Y60: Personale [løn]
 • Y65: Kommunikation og dokumentation [ESDH]
 • Y67: Økonomi

På hvert ydelsesområde er der udarbejdet særlige usecases, som er tager udgangspunkt i systemernes arbejdsgange.

En central ændring ved den nye rammeaftale er, at der bliver sat krav til integrationspakker (I-krav) i stedet for enkeltstående integrationer. De nye I-krav (I-1 til I-15) er udarbejdet med fokus på værdiskabelsen i kommunens system. I-kravene består af forretningsbærende integrationer og forudsætningsintegrationer, der er nødvendige for at understøtte den optimale integration for hver usecase på ydelsesområdet.

Yderligere er der formuleret integrationskriterier for hver integrationspakke (I-krav).  Integrationskriterierne fungerer som en tjekliste for, hvad der kan forventes ift. leverandørens integrationsarbejde. Kommunerne kan med fordel kigge ned i integrationskriterierne, når de har dialog med leverandørerne på den nye SKI 02.19.  

I forlængelse af hver usecase er der konkretiseret hvilke I-krav, der er henholdsvis obligatoriske og supplerende:  

 • De obligatoriske integrationer skal være inkluderet i servicen fra tidspunkt for idriftsættelsen af aftalen.
 • De supplerende integrationer kan tilbydes fra tidspunkt for idriftsættelsen af rammeaftalen, eller tilføjes som opdatering af sortiment i aftalens løbetid.

   

Ønsker du at få det fulde overblik, kan du se nærmere på slideren nedenfor. Bemærk at du kan få teksten gjort større ved at sætte præsentationen til fuldskærmsvisning. Dette gør du ved at klikke på de tre prikker i højre hjørne. 

 

Farvel til klarmeldingskriteriet

I rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud (2019) stilles der krav om, at leverandøren tilslutter sin løsning på aftalen til relevante integrationer i den fælleskommunale infrastruktur. Til at understøtte processen omkring anvendelse og opfyldelse af funktionalitet havde KOMBIT opstillet en række klarmeldingskriterier for hver af de integrationer, der er en del af SKIs rammeaftale 02.19 fra 2019.

Med den nye SKI 02.19-rammeaftale i 2023 vinker vi farvel til klarmeldingsprincippet, der var en fast del af rammeaftalen for 2019. Laver du derfor aftaler på den nye rammeaftale (2023) er der ikke længere krav om at du skal klarmelde dig via en pilotkommune. Bemærk at pilotkommuner fortsat spiller en væsentlig rolle i forbindelse med godkendelse af serviceaftaler og forretningsmæssige afklaringer. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er på SKI-aftalen fra 2019?

SKI-rammeaftalen fra 2019 vil fortsat indeholde de samme uændrede krav som tidligere. Det vil dog ikke være muligt at indkøbe løsninger på denne rammeaftale, når den nye rammeaftale går i drift i august. Hvis du har spørgsmål vedr. SKI 02.19-rammeaftalen fra 2019 omkring fx klarmelding bedes du henvende dig til FKI@kombit.dk.

Hvor kan jeg finde mere viden om den nye SKI 02.19-aftale?

I Værktøjskassen til Infrastrukturen finder du alt det, du skal bruge som leverandør eller kommune. Her bliver du guidet til information, materiale og værktøjer i Digitaliseringskataloget, på kombit.dk eller i KL og KOMBITs Videncenter, der understøtter dit arbejde med den fælleskommunale infrastruktur.

Klik her for at gå til forsiden af Værktøjskassen til Infrastrukturen.

Værd særligt at fremhæve ved værktøjskassen for dig, der skal integrere op imod den nye SKI 02.19-aftale, er undersiden ’Handler og erfarer’. Her finder du en introduktion til alle kravene og samtidig en fremstilling af usecases: