Gå til hovedindhold
Mapper og et illustrativt ikon

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks indeholder og udstiller data samlet på tværs af fagsystemer. Det skaber overblik og letter den administrative sags- og dokumentationsproces til gavn for medarbejdere og borgere.

Sags- og Dokumentindekset samler metadata om sager og dokumenter fra en lang række fagsystemer. Metadata udstilles via services til brug for andre systemer, der skal give borgere og medarbejdere i kommunen et overblik over sager og dokumenter om en borger eller en virksomhed. Indekset er ikke et it-system for slutbrugeren, men en samling af data fra en bred vifte af systemer – som så herfra er tilgængelige for kommunens fagsystemer og overbliksløsninger, fx Sags- og Partsoverblik (SAPA).

Behovet for indekserne

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks og Fælleskommunalt Ydelsesindeks udgør tilsammen de fælleskommunale indekser, som er afgørende for, at de faglige visioner bag den Fælleskommunale Rammearkitektur kan realiseres. Ved at indeksere og udstille metadata om sager, dokumenter og ydelser, kan man skabe større åbenhed og få det overblik, der er nødvendigt for at lave helhedsorienteret sagsbehandling. 

Gevinsterne ved de fælleskommunale indekser er bl.a. muligheden for at træffe faglige beslutninger på et mere oplyst sagsgrundlag, lavere risiko for uberettiget udbetaling af ydelser, mere effektiv og sammenhængende sagsbehandling og i sidste ende mere tid til kerneopgaver.

Med indekserne undgås siloer af systemer og øer af data, hvor man kun kan se information om sager og ydelser i de ESDH- og fagsystemer, informationerne er født i. Silo-systemer kræver mange opslag, koster tid og øger risikoen for fejl, når man skal skabe sig overblik over alle de informationer, der findes om en given borger eller virksomhed. Derfor er der brug for den centralisering af data, som indekserne giver. Det gør det muligt at hjælpe den enkelte sagsbehandler i eksempelvis Borgerservice med at samkøre information, så samme borger ikke modtager to samtidige, og dermed uberettigede, ydelser.

Case: Sammenhængende it til sagsbehandlerne i Syddjurs

Sags- og Dokumentindeks hjælper Syddjurs Kommune et vigtigt skridt på vejen mod større systemsammenhæng for kommunens sagsbehandlere.

Hvordan indekserne arbejder

Indekserne samler og indekserer informationer, så de bliver søgbare i relevante systemer, fx SAPA. Indekserne kan modtage metadata fra de kommunale sagsbærende it-løsninger og er baseret på nyeste version af OIO-standarden. Det gør det muligt at udstille data fra alle sagsbærende it-systemer, der følger samme standard.

Indekserne er underlagt en effektiv adgangskontrol via Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere. Dermed kan selv personhenførbare metadata udstilles.

Læs mere om Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks

Du kan læse mere om anvendelsen af indekset, den forretningsmæssige opbygning, afklaring og mapning inden ibrugtagning på siden Forretningsmæssigt overblik.

Skal du have adgang til indekset? Så kan du få hjælp og vejledning på siden Bliv klar til at kode.