Gå til hovedindhold
grafisk billede

CPR-replika

CPR er grundstenen i mange kommunale fagløsninger. Med en borgers CPR-nummer som adgangsnøgle, kan en kommunal medarbejder hurtigt tilgå oplysninger om borgeren som bopæl, civilstatus, børn og forældre.

Den fælleskommunale infrastruktur giver mulighed for at tilgå CPR-data i forskellige indpakninger gennem infrastrukturens CPR-replika. CPR-Replikaet giver således kommunerne mulighed for let og hurtig at indhente personlige oplysninger om en given borger i forbindelse med sagsbehandlingen. Det kan være oplysninger om bopæl, civilstatus, børn og forældre. Men det kan også være historiske data – tidligere adresser, tidligere civilstand og tidligere CPR-nummer -, eller følsomme persondata såsom adressebeskyttelse og folkekirketilknytning.

Med CPR-replika er der både mulighed for at hente en komplet kopi af alle data fra CPR eller en begrænset delmængde. Det er vigtigt at overveje, hvilke oplysninger du reelt har brug for, og hvordan du efterfølgende behandler oplysningerne. I Digitaliseringskataloget kan du under området 'Person' finde de integrationer, som vedrører CPR. Hvis du endnu ikke gør brug af integrationerne i din fagløsning, så er kendskab til integrationerne under området 'Person' et rigtig godt sted at starte.

Hvordan fungerer CPR-replika?

CPR-replika beriger ikke data fra CPR-kontoret. I stedet udstiller den forskellige grupperinger af data, der allerede findes i CPR. Grupperingerne består af integrationer. Det er disse, der danner grundlaget for den værdi, de enkelte integrationer giver din forretning/organisation.

CPR-integrationer

KOMBIT anbefaler, at man vælger integrationerne SF1520 og SF1525 kombineret med SF1320_A i nye løsninger:

 • SF1320_A giver mulighed for at tegne abonnement på hændelser i CPR-replikaet.
 • SF1520 består af to services, der både giver mulighed for at lave en søgning i CPR-replikaet eller et opslag.
 • SF1525 giver kun mulighed for opslag på en borger, men indeholder også historiske CPR-data.

Derudover findes der to integrationer, der kan noget specielt:

 • SF6002 giver mulighed for at opsætte et abonnement ud fra et sæt parametre fx en adresse eller en kommune.
 • SF6004 laver en direkte gennemstilling til CPR-kontoret udenom CPR-replikaet. Integrationen bruges kun, hvis der er et forretningsmæssigt behov for data, der er nyere end seneste døgn. Der er en omkostning pr. opslag ved brug af denne integration.

De seks integrationer nedenfor forventes udfaset inden for en kort årrække og er derfor lukket for tilgang af nye anvendere:

 • SF6001 bruges til fremsøgning af personer ud fra adresseopslag.
 • SF6005 bruges til at hente et fuldt load og til at tegne et abonnement på udvalgte datasæt.
 • SF6006 bruges til at fremsøge familie- og navneoplysninger for en given person.
 • SF6008 bruges til at fremsøge personoplysninger ud fra navn eller fødselsdag.
 • SF6009 og SF6010 bruges til at fremsøge stamoplysninger for en person med navn og adresse.

I arket ”CPR-data og udstilling i integrationer” findes en komplet liste over alle de CPR-felter, der bliver hentet data fra, og hvordan de er mappet op i integrationerne.

Vilkår

For at kunne anvende integrationerne er der en række vilkår og forudsætninger, som du skal være indforstået med og opfylde. Disse vilkår og forudsætninger er opdelt i generelle vilkår, som gælder på tværs af integrationer, og i specifikke vilkår og forudsætninger for tilslutning til selve integrationen. De specifikke vilkår og forudsætninger finder du under de enkelte integrationer i Digitaliseringskataloget.

Logning

KOMBIT logger hvilket it-system, der kalder, men ikke hvilken specifik bruger, der kalder. Det er altså det it-system, der kalder, der selv skal logge hvilke brugere, der har kaldt, og hvad der bliver forespurgt på.

Hyppige spørgsmål om CPR

Et administrativt CPR-nummer er et almindeligt personnummer, som oprettes til brug for offentlige myndigheders administrative sagsbehandling.

Hvis du ikke skal bopælsregistreres i CPR, kan du få tildelt administrativt personnummer til brug for:

 • Betaling af skat (tildeles af SKAT)
 • Inddragelse under ATP (tildeles af ATP)
 • Personregistrering i kirkebogen ved f.eks. fødsel eller ved dåb i Folkekirken her i landet (tildeles af sognet)
 • Udstedelse af særlige opholdstilladelser (tildeles af STAR)
 • Registrering af diplomater i Udenrigsministeriets Protokol efter Udlændingelovens §47, stk. 1. (tildeles af Udenrigsministeriet)

Et adressenavn er et navn, der er tilrettet, så det passer til 34 tegn.

Det har ikke noget med ens adresse at gøre.

KOMBITs CPR-replika bliver kun opdateret på hverdage én gang i døgnet.

Data, der bliver skrevet ind sent fredag aften (efter kl. 18:00), er således først tilgængelige natten mellem mandag og tirsdag hos KOMBIT.

Også kaldet lejlighedsnummer fx ”th" eller ”14k”. Formatet består af indtil fire tegn. Tegnene kan være de små bogstaver a til z, cifrene 0-9 og bindestreg.

Der er ikke valideringskontrol ved indtastning, så formatet er næsten frit, og der er set dørnumre, hvor det starter med ”-” eller der er sat foranstillede nuller ind fx ”0004” eller ”-5” og ”/08k”.

Indtil nu er borgere uden CPR-nummer blevet tildelt et ikke-unikt erstatnings-CPR-nummer, som kun har været gældende for hver enkelt behandling på et hospital eller hos en læge. På den måde har den enkelte kunnet have flere forskellige erstatnings-CPR-numre, afhængig af hvor mange gange vedkommende har været i kontakt med sundhedsvæsenet.

Da hver region i dag har sit eget setup for udstedelse af erstatnings-CPR-numre, betyder det også, at det samme nummer kan være tildelt forskellige personer, og at det derfor ikke har kunnet bruges i tværgående systemer.

Fiktive CPR-numre anvendes ofte til udenlandske lønmodtagere, der hverken har dansk adresse eller dansk CPR-nummer. CPR-numrene er konstrueret ved at addere ”6” til 1. ciffer i fødselsdagen i henhold til vejledning fra CPR. Er man fx født den 22., bliver det således til 82 i forbindelse med det fiktive CPR-nummer.

Vær opmærksom på, det ikke må deles/forlade ens it-system.

Kommunekode er egentlig kun tre tal, men i praksis bliver der brugt fire. Det betyder, der bliver tilføjet et "0" foran.

Dermed bliver kommunekode lige med myndighedskode.

Et PersonID knyttes til et personnummer. Hvis et personnummer ændres, bevares samme PersonID. Der kan således være mere end ét personnummer knyttet til samme PersonID. Format: UUID/c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2.

En person, der samtidig er tildelt mere end ét personnummer, er således også registreret med mere end ét PersonID. Hvis det konstateres, og et personnummer nedlægges og knyttes sammen med gældende personnummer, bevarer det historiske personnummer fortsat samme PersonID, ligesom det gældende personnummer bevarer samme PersonID. PersonID må ikke videregives til private.

PNRGAELD bruges når en person har skiftet CPR-nummer, og man ved en brug af det tidligere CPR-nummer, laver en reference til det seneste/gældende CPR-nummer.

Vi har brugt søgestrengen ”gaeldendePersonnumme” i SOLR (SF1520) selvom det sådan set har en anden betydning i CPR-sammenhæng. Dengang vi designede systemet var vores opfattelse at PNRGAELD stod for det gældende CPR-nummer, hvilket det også gør, men kun hvis man har et tidligere CPR-nummer.

SOLR søgning er en reference til "-" bindestreg. Du skal være opmærksom ved søgninger (fx i SF1520 CPR Query), da ”-” bliver fortolket af SOLR som ”ignorer resten af søgestengen”. Dette kan omgås ved at benytte en \ før bindestregen, altså \-.

START/SLUT_DT-PERSON siger ikke noget om personen, men om CPR-nummeret. Forventningen til START_DT-PERSON er at det bør være datoen på det nye personnummer og SLUT_DT-PERSON på det gamle personnummer.

START_DT-PERSON er et "legacy felt", og kan være usikkert at anvende i praksis, idet feltet ikke er blevet ajourføres 100% metodisk. Ældre data er ikke nødvendigvis korrekte. Det kan således ikke anbefales at anvende datoen for gamle datoer (før 1996).

23. september 1991 blev CPR overført til et nyt it-system. De oplysninger der var registreret i CPR uden angivelse af dato, fik tildelt datoen 23. september 1991 og en usikkerhedsmarkering.

Et af de disse felter var statsborgerskab. Alle personer, der den 23. september 1991 var danske statsborgere, har fået datoen markeret som usikker og angivet som den 23. september 1991.

STATUSHAENSTART vil blive sat når personen ændrer status, fx fra 01 til 30. STATUSHAENSTART bliver kun udfyldt når man ændrer status. Det betyder, at der ikke bliver sat en STATUSHAENSTART ved fødsler og nye CPR-numre (status: 01, 03, 05 og 07).

STATUSHAENSTART kan blive sat bagud i tid. Hvis man forsvinder 1. september og det først bliver registreret den 7. september, så vil STATUSHAENSTART blive sat til den 1. september, men hændelsen vil først komme 7. september, hvor det bliver registreret. Ved usikkerhed omkring en ”Civistandsvirkningsdato” kan fødselsdato blive sat som virkningsdato.

Alle Udlændingesager har et Udlændingenummer, som er unikt for den enkelte person.

Udlændingenummeret er en del af Udlændingestyrelsens sagssystem og kan ikke knyttes til et CPR-nummer, fordi de personer, der får tildelt en opholdstilladelse, i de fleste tilfælde ikke har haft bopæl i Danmark.

Udlændingenummeret består af en landekode (de første tre cifre) efterfulgt af seks cifre (fortløbende numre) samt et personligt løbenummer (pln) på tre cifre.