Gå til hovedindhold
Billede med filter og ikon

Fælleskommunal Postkomponent

Den fælleskommunale infrastruktur tilbyder en række postintegrationer som kommunale fagsystemer kan benytte til at sende post – både digitalt, men også fysisk via kommunens fjernprintløsning.

I forbindelse med afsendelse af postmeddelelser, hvad end det er via Digitaliseringsstyrelsens Digitale Post-løsning, Næste generation Digital Post (NgDP), en fjernprintleverandør eller NemSMS, kan kommunale fagsystemer benytte den fælleskommunale infrastrukturs postkomponent. Komponenten muliggør ligeledes, at kommunale fagsystemer kan modtage en meddelelse fra Digital Post.

Postkomponenten har hidtil bestået af integrationen, SF1600 Print på Serviceplatformen, men er i 2022 blevet udvidet med to nye integrationer: SF1601 Afsend post og SF1606 Modtag post. Udvidelsen af komponenten tager afsæt i kommunernes overgang til- og ibrugtagning af NgDP. De nye integrationer er derfor fuldt NgDP-kompatible og understøtter de muligheder, som den nye Digitale Post-løsning tilbyder, herunder blandt andet det nye meddelelsesformat, MeMo, og store forsendelser på op til 99,5 mb. Læs mere om mulighederne for Fælleskommunal Postkomponent og de nye integrationer under ”Forretningsmæssigt overblik”.

Indhold og information om Fælleskommunal Postkomponent tager afsæt i de nye integrationer, SF1601 og SF1606, da SF1600 fra marts 2022 udelukkende vil agere transitionskomponent for eksisterende anvendere til og med november 2023, hvorefter den udfases.

Behovet for Fælleskommunal Postkomponent

Fælleskommunal broker
Digitaliseringsstyrelsen har anbefalet, at myndigheder tilslutter færrest mulige modtagersystemer direkte til Næste generation Digital Post. Det betyder, at myndigheder, herunder kommuner, skal afsøge mulighed for at bruge en såkaldt ”broker” – et mellemled mellem fagsystemer på den ene side og NgDP på anden.

Her spiller den fælleskommunale infrastruktur en vigtig rolle, fordi Fælleskommunal Postkomponent netop kan agere postkontor (mellemled) mellem fagsystemer og Digital Post. Se mere under "Hvordan fungerer Fælleskommunal Postkomponent?".

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens anbefaling her.

Økonomisk gevinst
Udover at integrationerne tilhørende Fælleskommunal Postkomponent bygger på fælles standarder, som kan genbruges på tværs i kommunale fagløsninger, og samtidig benytter den samme sikkerhedsmodel som de øvrige integrationer på Serviceplatformen, er der også en økonomisk gevinst at hente med postkomponenten.

Ved at benytte SF1601 Afsend post kan kommunale fagsystemer nemlig forespørge om en modtager er fritaget for Digital Post. Er modtageren dette, vil integrationen i stedet sende postforsendelsen til Fjernprint. Dermed slipper kommunen for at betale fjernprintleverandøren for at foretage forespørgslen, da integrationen selv kan fordele mellem digital- eller fysisk post.

I casen ”Integration til Postkomponenten letter dokumentationsproces i Vejle Kommune”, kan du læse mere om, hvordan Vejle Kommune sparer penge via Fælleskommunal Postkomponent.

Hvordan fungerer Fælleskommunal Postkomponent?

Den fælleskommunale infrastrukturs postintegrationer og de indeholdte services udstilles via Serviceplatformen. I modellen herunder er integrationerne illustreret med farver for at fremhæve dem fra de øvrige integrationer på den fælleskommunale infrastruktur. I boksen til højre for "Infrastrukturen" er der zoomet ind på integrationerne, som udgør Postkomponenten. Det er muligt at klikke på de enkelte integrationer for at læse mere.

For en mere detaljeret model, hvor de enkelte services også indgår, kan du klikke dig ind på Bliv klar til at kode, hvor du finder flere modeller, samt kan læse om, hvordan du ibrugtager integrationerne.

SF1600 Print på Serviceplatformen indgår ikke i modellen, da det forventes, at den udfases ved transitionsperiodens afslutning ultimo november 2023.

 

NgDP: Spørgsmål og svar for leverandører

Digitaliseringsstyrelsen har i forbindelse med NgDP-projektet kommunikeret, at der så vidt som muligt skal begrænsning på, hvor mange integrationer der etableres til deres nye digitale post-løsning. 

Det er derfor også oplagt, at myndighederne får etableret aftaler med nogle "brokers", som kan stå for kontakten imellem Næste generation Digital Post og de mange kommunale systemer, som har behov for at sende post til borgerne.

Her er den fælleskommunale infrastruktur et oplagt valg, da infrastrukturen allerede i dag administrerer kontakten mellem en række kommunale løsninger og e-Boks. KOMBIT har dermed også indgående kendskab til forretningssiden og processerne i en sådan kobling.

Det er deslige en del af den fælleskommunale infrastrukturs raison d'être at levere standardiserede integrationer til kommunernes fagløsninger.

Infrastrukturen har i alt tre forskellige integrationer, som kan kommunikere med Næste generation Digital Post:

"SF1600 - Print på Serviceplatformen"
Integrationen er oprindeligt udviklet til at understøtte forsendelse til e-Boks og Fjernprint - for de borgere, som er undtaget digital post.
Denne integration holdes kørende i en overgangsperiode, hvor de eksisterende anvendere fortsat kan sende post afsted til NgDP - dog i et lettere begrænset format. Integrationen lukkes i 2023, når Digitaliseringsstyrelsen lukker deres transitionskomponent.

"SF1601 - Afsend post"
Integrationen er konkret udviklet til at understøtte afsendelse af digital post til NgDP, hvor alle muligheder for MeMo understøttes fuldt ud. Integrationen fortsætter tillige praksis med at sortere post til fjernprint, for de borgere, som er fritaget digital post.

"SF1606 - Modtag post"
Integrationen er konkret udviklet som broker, der kan viderestille post fra borgere, virksomheder og andre myndigheder via NgDP til kommunens ønskede modtagere.

For at sikre en effektiv støtte til de kommunale leverandører, som ønsker at kunne kommunikerer med NgDP via infrastrukturen, har KOMBIT planlagt et målrettet onboardingsforløb, hvor såvel de generelle forhold omkring at få hul igennem til infrastrukturen, såvel som de konkrete aktiviteter, som knytter sig til at få hul igennem til NgDP gennemgås pædagogisk og systematisk.

Det materiale, som udarbejdes til onboardingsforløbet, vil sidenhen stilles til rådighed til de leverandører, som sidenhen måtte træffe en beslutning om, at de ønsker at integrere til NgDP via den fælleskommunale infrastruktur.

Alle kommuner har en aftale med mindst én fjernprintleverandør, hvorfor forudsætningerne for fjernprint derfor også er på plads.

KOMBIT har påtaget sig opgaven med at indhente de nødvendige API-nøgler, som sikrer, at alle kommunerne bliver teknisk klar til at videredistribuere posten til fjernprint.

Læs mere om Fælleskommunal Postkomponent

Du kan læse mere om de forretningsmæssige fordele ved brugen af Fælleskommunal Postkomponent, hvilken teknologi den benytter, samt dykke længere ned i hvordan komponenten reelt fungerer under Forretningsmæssigt overblik.

Skal du have adgang til Postkomponenten? Så kan du få hjælp og vejledning på siden Bliv klar til at kode.