Gå til hovedindhold

Din sikre vej fra idé til idriftsættelse

startup
Find den rigtige integration
overview
Få aftalerne på plads
checklist
Tjek på tjeklisten

For at få det optimale ud af infrastrukturen, er det vigtigt at du får en god og grundlæggende forståelse af produkterne – eller “integrationerne”, som vi kalder dem – i infrastrukturen. Så kan du nemlig vælge lige netop den integration, som giver størst værdi til din forretning. 

Tag også et kig på vores cases fra kommuner og leverandører, der synliggører, hvordan de specifikke integrationer kan bruges på forskellige måder til at berige data og processer - til gavn for din forretning.

For at få hul igennem til den fælleskommunale infrastruktur, er det vigtigt at formalia kommer på plads. Der er derfor en række aftaler og forudsætninger, som skal være på plads, inden jeres udviklere kan kaste sig over kodningen.

Læs mere om de generelle vilkår og forudsætninger for at bruge infrastrukturen her.

Når du har fundet din(e) integration(er), og aftalerne er faldet på plads, er der kun ganske få udeståender, før du trygt kan sende opgaven videre til jeres udviklere og testere.

Vi har prøvet at lave en generel huskeliste, der er gældende for så mange af vores integrationer som muligt. Læs tjeklisten her.

support
Verificer vilkår og betingelser
documentation
Gennemgå dokumentation
development
Udvikling og test

Når du skal benytte infrastrukturen, er der en række juridiske såvel som praktiske forhold, som skal være på plads. På de sider som præsenterer de enkelte integrationer, kan du læse mere om, hvilke specifikke juridiske eller tekniske betingelser, som gør sig gældende for denne specifikke integration. Det er en god ide at verificere, at du har alle forudsætningerne på plads, inden du graver dig alt for dybt ned i dokumentationen og det praktiske udviklingsarbejde.

Vi arbejder hele tiden på at lave den bedst mulige dokumentation, som skal hjælpe dig sikkert igennem udviklingen op mod vores integrationer, så det hele fungerer som det skal, når du er færdig med at kode. Vi vil derfor også opfordre dig til at stifte nærmere bekendtskab med dokumentationen for den/de integrationer, du vil arbejde med, inden du går i gang med at udvikle og teste.

Du finder dokumentationen inde på integrationssiden, hvor du kan downloade dokumentationspakken.

Når du ved, at forudsætningerne er på plads, og hvor i dokumentationen du finder de informationer, som du får brug for, når du skal udvikle og teste, så er det med at komme i gang. Når du nærmer dig teststadiet, er det en god idé at læse vores retningslinjer for eksternt testmiljø, så du er sikker på, at du overholder regler og normer for testmiljøet.

Vi anbefaler dig også at besøge vores hovedside for test, hvor du kan læse mere om dine muligheder for at teste.

Til at hjælpe dig på vej med udviklingen, har vi desuden udarbejdet en række 'Kom godt i gang'-vejledninger, som du kan bruge i dit arbejde med at integrere med infrastrukturen.

drift
Hvilke integrationer bruger I?
subscription
Tegn de rigtige abonnementer
chain
Få styr på Kædeansvar

Der er mange forskellige måder at benytte den fælleskommunale infrastruktur på. Nogle bruger kun en enkelte integration, mens andre bruger en lang række af de integrationer, som stilles til rådighed.

Uanset, om du tilhører den ene gruppe eller den anden - eller om du er et eller andet sted midt imellem - så kan vi kun opfordre dig til at skabe dig et godt overblik over, hvilke integrationer i bruger i din butik, så I kan følge med i, hvilke afhængigheder det skaber, og hvordan I skal forholde jer til servicevinduer og eventuelle udfald på infrastrukturen.

Nu ved du jo allerede præcis, hvilke integrationer I bruger i din butik. Så kan du lige så kan du med fordel tilmelde dig de notifikationerne for de integrationer, som i benytter.

Du kan tilmelde dig notifikationerne for alle de forskellige integrationer, nyheder og servicevinduer her. 

Jo flere aktører, som kommer ind over et teknisk setup, jo sværere bliver det oftest at finde frem til den bagvedliggende årsag, når noget ikke virker helt, som det skal. Vi har derfor udviklet et koncept, som vi kalder "kædeansvar". Kædeansvaret hjælper alle involverede parter til at finde eventuelle fejl, og få dem løst hurtigst muligt - uden at det bliver til gene for brugerne. 

Bliv klogere på kædeansvars-konceptet her.

Spørgsmål / Forretning

Det er kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, som har indkøbt og administrerer den fælleskommunale infrastruktur på vegne af kommunerne.

Brug den fælleskommunale infrastruktur, når du ønsker at styrke og understøtte din virksomheds/organisations digitale løsninger.

Med den fælleskommunale infrastruktur får du adgang til fælles data og funktioner, som i fællesskab danner grundlaget for billigere, og mere effektiv udnyttelse af dit digitale landskab. Samtidig sikrer brugen af den fælleskommunale infrastruktur, sammenhæng og central styring på tværs af de mange it-løsninger, som benytter sig af dens integrationer.

Læs mere om den fælleskommunale infrastrukturs fordele her.

Det er ganske gratis at bruge Digitaliseringskataloget. Kataloget er ment som en inspiration til, hvad man kan bruge den fælleskommunale infrastruktur til, og hvordan man går fra idé til idriftsættelse.

Det er først når en kommune begynder at integrere og benytte integrationerne i den fælleskommunale infrastruktur, at der sker en afregning via den såkaldte “Buffetpris”.

Buffetprisen er en solidarisk afregningsmodel for alle kommuner, hvor kommunerne faktureres en ens pris pr. borger pr. år baseret på det totale forbrug på infrastrukturens services.

Læs mere under: Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur

En Serviceaftale er den aftale, som indgås mellem en myndighed og en it-leverandør om, at leverandøren må benytte en service til at understøtte den givne myndighed med data eller funktion via den fælleskommunale infrastruktur.

Serviceaftalen er dermed også leverandørens adgangskort, hver gang it-systemet foretager et kald til en given service på infrastrukturen.

Læs mere om brugen af Serviceaftaler og øvrige vilkår for brugen af den fælleskommunale infrastruktur under Generelle vilkår og betingelser.

Den fællesoffentlige Datafordeler udstiller en stor mængde af de såkaldte grunddata, som registreres og vedligeholdes i forskellige registre (persondata, virksomheder, adressedata, ejendomsdata, geografiske data og meget mere)

Den fælleskommunale infrastruktur udstiller forskellige data, som det vurderes kan bidrage med forretningsmæssig værdi for kommunerne - herunder blandt andet også persondata og virksomhedsdata.

Der kan være flere årsager til, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at anvende henholdsvis Serviceplatformen eller Datafordeleren. KL og KOMBIT har udarbejdet et notat med anbefaling til hvordan kommunerne kan vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende Infrastrukturen / Serviceplatformen eller Datafordeleren.

Den fælleskommunale infrastruktur stiller funktionalitet og data til rådighed (data fra blandt andet SKAT, CPR og fagsystemer), så kommunerne, ATP og kommunernes it-leverandører kan anvende disse i deres it-løsninger. På den måde bidrager infrastrukturen med distribution af data og tværgående funktionalitet.

Læs mere om den fælleskommunale infrastruktur her.

Hvordan har andre fået værdi ud af infrastrukturen?

Vi samler på historier om, hvordan kommuner og kommunale leverandører har set og hentet værdi i de åbne muligheder som den fælleskommunale infrastruktur stiller til rådighed.

Vores kommune- og leverandørcases publiceres løbende.

LÆS MERE HER

Husk infrastrukturen - når du stiller krav til din leverandør

Få et par praktiske tips til, hvordan du kan tænke infrastrukturen ind i processen, når du skal stille krav til din leverandør.

LÆS MERE HER