Gå til hovedindhold
Pil der peger opad

Versionering i den fælleskommunale infrastruktur

Her kan du læse om versionering af integrationer og services i infrastrukturen.

KOMBIT benytter sædvanlig praksis inden for software-releaseversionering til at beskrive ændringer af integrationer og services i den fælleskommunale infrastruktur. Integrationer og services udvikles løbende i nye versioner, og versioneres efter nedenstående principper.

Versioneringen benytter to heltal, henholdsvis et for major og et for minor. Det højeste tal indikerer seneste version. De to heltal angives adskilt af et punktum som ”major.minor”, fx 2.3.

Ved nye versioner vil heltallet, alt afhængig af om der er tale om en ny major- eller minorversion, tælles op med én. En ny majorversion medfører, at heltallet for major tælles op med én, og heltallet for minor nulstilles. En ny minorversion medfører, at heltallet for minor tælles op med én, men medfører ikke ændringer til heltallet for major.

Kombinationen af major og minor udgør versionen. Betydningen af major og minor er uddybet nedenfor.

Majorversioner er ikke kompatible

Hvis en ny version er ændret i en grad, der gør, at eksisterende anvendersystemer skal foretage en aktiv handling/tilpasning for at kunne anvende den, og dermed den funktionalitet, de har adgang til for indeværende, skal den nye version have et højere majornummer.

Forskellige majorversioner af samme integration eller service, er ikke indbyrdes kompatible. Eksempelvis vil majorversion 3, ikke være kompatibel med majorversion 4.

Minorversioner er bagudkompatible

En minorversion tilknyttes altid til en majorversion. Enhver ny minorversion vil være bagudkompatibel inden for samme majorversion. Eksempelvis vil minorversion 2.2 være kompatibel med minorversion 2.3, men ikke med 3.2.

Ved udstilling af en ny minorversion (inden for samme majornummer) skal anvenderen ikke nødvendigvis foretage sig noget. En version med et højere minornummer kan dog indeholde nye muligheder, som anvenderen har mulighed for at anvende.

Fejlrettelser

Fejlrettelser vil ikke i sig selv medføre ny major- eller minorversion. Fejlrettelser er nødvendige rettelser for at integration og service fungerer korrekt, men er ikke en fornyelse af integrationen eller servicen. Dette omfatter også sikkerhedsrettelser.

Udrulning af fejlrettelser kommunikeres via driftsmeddelelser.

Fejlkoder

Kald til en service eller integration kan resultere i en fejl med bestemte fejlkoder. De registrerede fejlkoder for en service eller integration kan ændre sig, uden at dette medfører en ny version af integrationen eller servicen. Dette sker bl.a. for services, der gennemstilles til kildesystemer. Her kan et kildesystem returnere fejl med fejlkoder, der ikke tidligere er registrerede; KOMBIT vil i denne situation ajourføre servicens fejlkoder, uden at dette medfører en ny version af servicen.

Undtagelser

For enkelte integrationer og services ændres indhold med fastlagte intervaller, fx hvert år i et givet kildesystem. Dette medfører ikke en ny majorversion hvert år. Det vil være beskrevet for den pågældende integration/service, hvordan versioneringen i dette tilfælde håndteres.

I særlige tilfælde vil KOMBIT håndtere en rettelse eller ændring til en service eller en integration uden at ændre i major- og/eller minorversion. Sker dette, vil KOMBIT tage fat i de involverede anvendere.

Ændringer til dokumentation

Dokumenter og vejledninger forbedres løbende efter behov. Ændringer til vejledninger, beskrivelser og dokumentation medfører ikke en ny version af en integration eller service, da ændringer til dokumenter ikke vil påvirke eksisterende anvendere, men kan medføre en aktivitet, som anvenderen skal foretage sig for eksempelvis at sikre lovvedligehold.