Gå til hovedindhold
SF1511
Adgangsstyring
Sikkerhed - Hent Token fra Context Handler (SKI 02.19)
Version
3.0
I drift
Integrationen giver et brugervendt fagsystem mulighed for, at en slutbruger på én gang kan logge ind i alle fagsystemer, som er tilsluttet Context Handler. Herigennem sikrer integrationen, at brugeren har præcis de rettigheder til data og funktionalitet, som han eller hun er blevet tildelt i de respektive systemer.

Integrationen er henvendt kommunale, brugervendte fagsystemer, dvs. systemer med en grænseflade for slutbrugere, som vil anvende single-sign-on (SSO). Integrationen indgår således i kommunens opsætning og implementering af den fælleskommunale sikkerhedsmodel for adgangsstyring for brugere.

2 versioner i alt

SF1512
Adgangsstyring
Sikkerhed - Udstil service med Token-sikkerhed (Security Token Service)
Version
3.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for selv at udstille en service med token-sikkerhed, der er trusted af Security Token Service.

2 versioner i alt

SF1514
Adgangsstyring
Sikkerhed - Hent Token fra Security Token Service (SKI 02.19)
Version
3.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at få udstedt et security token af komponenten Security Token Service. Integrationen skal anvendes, når fagsystemet ønsker systemmæssig adgang (via et servicekald eller lignende) til et andet it-system, der udbyder en service.

Integrationen skal eksempelvis anvendes, når fagsystemet skal anvende integrationer, som består af services, der er udstillet i den fælleskommunale infrastruktur. Det omfatter typisk web- og filservices på Serviceplatformen samt beskedservices på Beskedfordeleren.

2 versioner i alt

SF1515
Adgangsstyring
Sikkerhed - SAMLSingleLogout (SKI 02.19)
Version
3.0
I drift
Integrationen giver mulighed for, at en slutbruger på én gang kan logge ud i alle fagsystemer, som er tilsluttet Context Handler. For et login af en slutbruger via Context Handler henvises til SF1511.

Integrationen er henvendt kommunale, brugervendte fagsystemer, dvs. systemer med en grænseflade for slutbrugere, som skal anvende single-sign-on (SSO). Integrationen indgår således i kommunens opsætning og implementering af den fælleskommunale sikkerhedsmodel for adgangsstyring for brugere.

2 versioner i alt

SF1516
Adgangsstyring
Sikkerhed - Hent Access Token (SKI 02.19)
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at få vekslet et SAML Token, udstedt af Security Token Service, til et Access Token.

Access Token skal bruges i fagsystemets kald til de RESTful webservices på Serviceplatformen, der accepterer Access Tokens.

1 version i alt

SF1518
Adgangsstyring
Sikkerhed - Administrationsmodul webservice-enabling
Version
2.1.0
I drift
Integrationen giver mulighed for at kunne oprette og administrere it-systemer og jobfunktionsroller i den fælleskommunale infrastruktur via et API. Integrationen henvender sig både til it-leverandører og myndigheder.

1 version i alt