Gå til hovedindhold
SF1590_A
Økonomi
Afsend økonomipostering (SKI 02.19)
Version
2.12
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at levere finansposteringer til kommunens bogføringssystem. En typisk anvendelse er, at fagløsningen har udstedt en ordre på at få foretaget en udbetaling via NemKonto, hvorefter fagløsningen sender finansposteringerne – dvs. bogføringsgrundlaget – for udbetalingen til bogføringssystemet.

1 version i alt

SF1590_B_01
Økonomi
Afsend DebitorRegistrering (SKI 02.19)
Version
4.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overdrage fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) til det af kommunen valgte debitorsystem. Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen tilbage om indbetalinger og afskrivninger af de pågældende fordringer, samt advisere om statusskifte på debitorkonti i debitorsystemet.

Integrationen sikrer desuden, at debitorsystemet kan videresende fordringer fra kommunens debitorsystem til Gældstyrelsens inddrivelsesløsning PSRM.

2 versioner i alt

SF1590_B_02
Økonomi
Afsend DebitorForespørgsel (SKI 02.19)
Version
3.10
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at fremsøge egne og andres debitorregistreringer i kommunens debitorsystem.

1 version i alt

SF1590_B_03
Økonomi
Afsend DebitorIndbetaling (SKI 02.19)
Version
3.10
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage indbetalinger på egne og andres fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) i det af kommunen valgte debitorsystem.
Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen, når der er fordringer, der kan foretages indbetaling på.

1 version i alt

SF1590_B_04
Økonomi
Afsend debitorkontoanmodning
Version
1.0
I drift
Integrationen understøtter, at fagsystemet kan oprette en anmodning om en handling, som involverer en eller flere af fagsystemets debitorkonti i myndighedens debitorsystem.

Integrationen anvendes, når fagsystemet har behov for, at opkrævningsfunktionen - her repræsenteret ved debitorsystemet – autoriserer og udfører handlinger på fagsystemets debitorkonti. Handlinger, som opkrævningsfunktionen har ansvar for at udføre.

1 version i alt

SF1590_D
Økonomi
Afsend Faktura til Godkendelse (SKI 02.19)
Version
2.2
I drift
Integrationen giver et fakturahåndteringssystem mulighed for at sende fakturaer til et kommunalt fagsystem til decentral kontrol og håndtering. Et fagsystems behandling af fakturainformation kendes også under termen fakturaudlån.

1 version i alt

SF1590_E
Økonomi
Afsend Betalingsanmodning til NemKonto (SKI 02.19)
Version
1.1
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage udbetalinger via NemKonto. NemKonto understøtter komplette og ukomplette betalinger, som resulterer i en pengeoverførsel mellem betalers bankkonto og modtagers bankkonto.

NemKonto er understøttet i systemet NemKonto System (NKS). Integrationen er tiltænkt de fagløsninger, som ikke ønsker at tilgå NKS direkte, fx hvor fagløsningen har behov for at sende mere end 25.000 betalingsanmodninger pr. år, og samtidig ikke ønsker at etablere en infrastruktur med en MQ Server. Integrationen formidler betalingsanmodninger uændret fra fagsystem til NKS.

1 version i alt

SF1626
Økonomi
Hent finansieringskommune
Version
1.1
I drift
Integrationen henter oplysninger om finansieringskommune for førtidspensionsydelser bevilliget efter 1. juli 2014. For førtidspensionsydelser er det bevillingskommunen, der i de første 6 år skal betale, uanset hvor borgeren bor.

Bemærk, at der er tale om en interim-løsning, der er relevant for løsningen Ydelsesrefusion.

1 version i alt