Gå til hovedindhold
SF0770_A
Personskat
SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger
Version
3.0
I drift
Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente indkomstoplysninger fra eIndkomst på vegne af en myndighed til brug for sagsoplysning for en borger.

2 versioner i alt

SF0770_B
Personskat
SKAT Indkomst - Indberetninger
Version
2.7.6
I drift
Integrationen gør det muligt for myndigheder at indberette indkomst og ydelser til Skattestyrelsens løsning eIndkomst via Serviceplatformen. Ligeledes kan der oprettes og afsluttes ansættelses-/indkomstforhold på en borger, hvilket er en forudsætning for at kunne indberette indkomst for en borger. Myndigheder har pligt til at indberette disse oplysninger.

1 version i alt

SF0770_D
Personskat
SKAT eIndkomst - Opslag skattekort
Version
2.4.0
I drift
Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente en liste med en borgers skattekort på vegne af en kommune. Listen består af skattekort, der har været anvendt til det pågældende forretningsmæssige formål inden for den angivne periode.

1 version i alt

SF0770_E
Personskat
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Version
2.8
I drift
Formålet med integrationen er, at en kommune eller anden myndighed kan abonnere på hændelser om indberetninger af indkomst til SKATs løsning eIndkomst.

1 version i alt

SF0780
Personskat
Årsopgørelse
Version
2.4 Denne version er lukket for tilgang
I drift
Integrationen henter en persons årsopgørelser fra et af de seneste tre opgjorte skatteår. Oplysningerne hentes fra Skattestyrelsen. Integrationen anvendes kun af løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

1 version i alt

SF0787
Personskat
SKAT Digital Udstillingsplatform
Version
1.1
I drift
Integrationen giver adgang til SKATs Digitale Udstillingsplatform, DUPLA. Til brug for sagsbehandling af sygedagpenge, kommunale ydelser og social pension, er der behov for træk på SKATs informationer om den/de relevante borgere.

1 version i alt

SF1570
Personskat
SKAT R75
Version
2.3.0
I drift
Integrationen udstiller detaljerede indkomstoplysninger og kapitaloplysninger fra SKAT, som et anvendersystem kan benytte til kontrol af økonomiske forhold for en borger.

Den udstillede webservice leverer en lang række oplysninger herunder løn, honorarer m.v., aktieoplysninger, renteudgifter og restgæld, biloplysninger og andre sjældnere anvendte oplysninger. Oplysningerne leveres på årsbasis og findes tilbage til 2008.

1 version i alt