Gå til hovedindhold
SF1630_A
Ledelsesinformation
Standardiseret Ledelsesinformation (SKI 02.19)
Version
2.4
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overføre et på forhånd aftalt dataudtræk med fagrelevant ledelsesinformation til kommunernes egne ledelsesinformationssystemer (LIS) eller gennem det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Dataudtrækket skal derfor i udgangspunktet dels leveres til FLIS, som flere kommuner pt. er tilsluttet, og dels op til 98 separate kommuners LIS-systemer.

Fagløsningen kan således stille data til rådighed for den kommunale eller fælleskommunale ledelsesopfølgning.

Denne integration hed tidligere SF1630 Ledelsesinformation – dataload. I forbindelse med ændring af navn, er udveksling af data fra løsningerne AULA, DUBU, KP, KSD og KY flyttet til integrationen SF1630_B Fagsystemdefinerede Data. Information om de udvekslede data fra disse løsninger findes derfor i dokumentationen for SF1630_B.

1 version i alt

SF1630_B
Ledelsesinformation
Fagsystemdefinerede data (SKI 02.19)
Version
1.0
I drift
Formålet med integrationen er at stille de administrative værktøjer på Serviceplatformen til rådighed for modtagelse/overførsel af en kommunes egen ledelsesinformation fra fagløsninger, herunder især dokumentation af de aftaleforhold som gælder for overførslerne.

Integrationen giver desuden en kommune mulighed for at overføre kommunens egen ledelsesinformation fra én fagløsning (evt. hos én leverandør) til en anden fagløsning (evt. hos en anden leverandør).

1 version i alt

SF1631
Ledelsesinformation
Ledelsesinformation - omsorgsdata
Version
1.0
I drift
Formålet med integrationen er, at løsningen Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) kan modtage ”Fælles Sprog III”-strukturerede ”KLGateway rapporter” fra kommunernes omsorgsløsninger. Omsorgsdata valideres og leveres af systemet KLGateway. Efterfølgende vil data – sammen med en lang række andre dataområder – blive brugt til at udstille beregninger af nøgletal på laveste registreringsniveau for kommunerne.

1 version i alt

SF1885
Ledelsesinformation
Udtræk til Den Fælles Dataenhed
Version
1.0
I drift
Integrationen overfører sagsdata fra kommunale løsninger til Den Fælles Dataenhed (DfD). DfD bruger data til en kontrolindsats på vegne af kommunerne ved en samkøring af forskellige datakilder. I øjeblikket er det kun løsningerne Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), der overfører data.

1 version i alt